Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim

Faaliyetlerimiz1-İş Hukuku  (Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Fazla Mesai , Fazla Süreli Çalışma, Ücret, Yıllık İzin, Genel Tatil, Hafta Tatili Alacakları -İşe iade – İş kazaları nedeniyle tazminat davaları , rücu davaları  v.s.)
2-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Hizmet Tespit,SGK Rücuen Alacak, İade Davaları, Maluliyet Oranına İtiraz, Kurum İşleminin İptali davaları  vs)
3 -Ceza Hukuku - İnfaz Hukuku 
4-Aile Hukuku ( Boşanma, Nafaka,Nafaka Artırım , Katkı Payı,Mal Rejim Tasfiyesi , Velayet,Aile Konutu Şerhi , Eşya davaları , Tanıma, Tenfiz v.s.)
5-Kişiler ve Şirketler Hukuku 
6-Sürekli ve münferit danışmanlık hizmetleri
7-Sözleşme Tanzimi
8-Özel Bilirkişi Raporu /Uzman Görüşü Tanzimi ( Tüm İşçilik Alacakları hesaplamaları( Kidem, ihbar , fazla mesai , UBGT ücret alacağı vs ), Brüt işçilik alacaklarının netleştirilmesi ve faiz hesaplamaları , İşe iade davaları sonucunda kazanılan haklara ilişkin hesaplamalar, İş ve Trafik kazalarında Destekten Yoksun Kalma, Sürekli ve Geçici İş göremezlik tazminat hesapları,Denkleştirici Adalet İlkesine Göre Hesaplamalar, güncel ipotek bedeli hesaplamaları , Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili uzman görüşü tanzimi )
9-İcra iflas hukuku ( İstihkak , İtirazın İptali , İflas masasına alacak kaydı ve takibi , Takibin iptali davaları , İcra Takipleri , - İcra Ceza Davaları 
10-Medeni Hukuk -
*Miras Hukuku ( Muris Muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescili davaları , Tenkis davaları , Vasiyetnamenin iptali davaları , Mirasın Reddi, Miras Taksim Sözleşmesi Tanzimi )
* Eşya Hukuku 
11- Banka ve Sigorta Hukuku ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat , Destekten yoksun kalma tazminatı, koltuk sigortası,Yabancı plakalı araçların sebep olduğu kazalara ilişkin davalar )
12-Fikri ve Sınai Haklar, Haksız Rekabet, Marka ve Patent Hukuku
13-•Gayrimenkul Hukuku, (Tapu iptal-tescil, ecrimisil, izale-i şuyu v.s.)
14-Kat Mülkiyeti Mevzuatı
15-Trafik Mevzuatı 
16-İdare Hukuku ve Vergi Hukuku
17-Nakliye ve Taşıma Hukuku
18- İnşaat hukuku (Ayıplı teslim ve gecikme ve eksik ifa nedeniyle tazminat, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar  v.s.)
19-Kira Mevzuatı (Kira Parası Tespit , Uyarlama ve Tahliye Davaları) .Kooperatif Mevzuatı ( Kooperatif Üyelik Tespit, Kooperatif Üyelik İhraç , Kooperatif Genel Kurul Karar iptal vs)
20- İflas ve konkordato davaları.
21- Konkordato sürecindeki şirket ve şahıslara konkordato süreci ile ilgili hukuki danışmanlık 
22- KVKK ile ilgili davaların takibi ve hukuki danışmanlık 
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam4
Toplam Ziyaret35941
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.787732.9191
Euro35.540735.6832
Hava Durumu
Saat